Avşa Coğrafya

Avşa Adası Coğrafi yapı bilgileri


Avşa Coğrafya:

Batıda Avşa ve doğuda Yiğitler yerleşkesi alüvyon dolgulardır.

Avşa Coğrafya

Coğrafi alanındaki en genç oluşumu ise Kuaterner’e ait alüvyal dolgulardır. Sahanın doğusunda bulunan Yiğitler ve batısında bulunan Avşa yerleşmesi ve çevresinde, akarsuların taban seviyesine ulaşmaları ile gelişmiş olan oldukça geniş alüvyal dolgu sahasıdır

1. ve 2. zamanda sedimantasyon süreci yaşamış ve 3. zamanda kıvrılmak suretiyle kara haline geçmiştir. Bu hareket sonrasında sahada kırılma ve çarpılmalar devam etmiştir.

Kıyı ovası niteliğinde olan alüvyal dolgu sahasının iç kısımlarında bataklık sahanın varlığı, bu sahada ki dolma eyleminin devam ettiğini göstermektedir. Bu iki alüvyal saha arazi kullanım açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu sahalardaki taban suyu seviyesinin yüksek olması tarımsal verimliliği olumlu yönde etkilemektedir. Fakat bu sahaların daha çok yerleşim yeri olarak kullanılması ve her geçen gün biraz daha yapılaşmanın artmasıyla birlikte bu verimli sahalar ortadan kalkmaktadı.

Ada coğrafi yapısı ele aldığında, yükseltinin güneyden kuzeye doğru artmış olduğu ve yükseltinin Aliler tepesinde (191 m) en yüksek nokta ulaştığı görülmektedir. Daha sonra bu tepeyi kuzeyden güneye doğru Taşlı (165 m), Çiftlik (160 m) ve Yayvan (140 m) tepeleri takip eder. Gürlük (110 m), Taşocak (115 m), Marmara (81 m), Seyir (92 m), Güvercin (91 m), ve Müslim (57 m) tepeleri ise sahadaki diğer tepelik sahalardır.


Avşa Coğrafya Yorumları: