Avşa Hava Durumu

Sıcaklık değerleri ve yağış oraları


Avşa Hava Durumu:

Adada en yüksek sıcaklıklar Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Antalya yada Alalnya gibi bayıltıcı bir sıcağa sahip değildir. Avşa Adası'nın tercih sebeplerinden biriside bu sıcaklık orantılarıdır.

Avşa Hava Durumu

Adada aylık ortalama sıcaklıklar, bütün yıl boyunca 6,1 oC’nin üzerindedir. Aylık ortalama minimum sıcaklıklar bakımından en düşük değer, -7 oC ile Ocak ayına aittir. Aylık ortalama maksimum sıcaklıklar 39,5 oC ile Temmuz ayında görülmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı, 534,1 mm’dir. Aylık ortalama yağış miktarı 86,9 mm ile Aralık ayında en yüksek ortalamaya ulaşır. Temmuz ayı; 11,3 mm ile en düşük ortalama yağış değerine sahip olan aydır. İnceleme alanında kar yağışlı günler kış aylarında görülmekle beraber, ortalama karlı günler sayısı incelendiğinde bu değerlerin iki günün üstüne çıkmadığı görülür. Sahadaki bağıl nem % 64,3 ve hâkim rüzgâr yönü ise kuzeydoğudur.

Marmara Bölgesi sınırları içerisinde yer alan inceleme alanı klimatik olarak değerlendirildiğinde, hem Akdeniz ikliminin özelliklerini, hem de Karadeniz iklimine ait özellikleri gösterdiği görülmektedir. Avşa Adası her iki iklim tipinin özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle sahadaki görülen iklim tipi Marmara geçiş iklim tipidir. İnceleme alanını geçiş iklimine sahip olduğundan dolayı, yaz yağışlarında Akdeniz’e göre artış, sıcaklıklarda ise azalış görülmektedir.

Avşa Adası ve Yakın Çevresini Etkileyen Hava Kütleleri ve Cepheler

İnceleme alanı, kış aylarında orta Avrupa üzerinden sokulan maritim polar (mP) ve Sibirya üzerinden sokulan kontinental polar (cP) hava kütlelerinin etkisi altındadır. Orta Avrupa üzerinden sokulan hava kütlesine bağlı olarak yağış düşer. Sibirya üzerinden sokulan yüksek basınç sistemine bağlı olarak da sahada zaman zaman düşük sıcaklıklar gözlenmekte ve nadiren de olsa yağışlar kar şeklinde düşmektedir. Yaz aylarında ise Basra körfezi üzerinden sokulan kontinental tropikal (cT) hava kütlesinin etkisi altına girmektedir. Bu da sahada sıcaklıkların bir hayli yükselmesine neden olmaktadır. Yaz aylarında kuzeyde ki yüksek basınç sahasından Basra Körfezi’nde bulunan alçak basınç sahasına doğru kuvvetli hava akımı gerçekleşir. Buna bağlı olarak zaman zaman sahada, kuzey sektörlü sert rüzgârlar eser, buda sıcaklıkların aşırı yükselmesini engeller.

İnceleme alanında klimatik veri elde edilebilecek meteoroloji istasyonu bulunmadığından dolayı, sahaya en yakın ve güncel verilere sahip olan Erdek meteoroloji istasyonuna ait olan veriler kullanılacaktır.

Erdek (1964-2002) meteoroloji istasyonlarından alınan verilere göre, yıllık ortalama sıcaklıklar yıl boyunca 6 oC’nin üzerindedir. Yıllık ortalama sıcaklık değerleri ise, 15.5 oC dir. En düşük sıcaklık ortalamaları, 6.6 oC ile Ocak ayında görülmektedir. En yüksek sıcaklık ortalamaları ise, 24.8 oC ile Temmuz ayında izlenmektedir.


Avşa Hava Durumu Yorumları: