Avşa Adası Tarihi

Avşa Tarih Bilgiler


Avşa Tarihi:

Avşa Adası, tarih evlerin ve bahçelerin duvarlarında yaşıyor. Tarihi eserlerin tüm tuğla ve taşları yerel halk tarafından ev ve bahçe duvarlarında kullanıldı.

Avşa Tarihi

Adanın yüzyıllar içinde değişerek gelen birçok ismi vardır. KYZİKOSLU PİONESES (PROPONTİS) adalarını anlatırken Meryem Ana Manastırı nedeniyle PANGİA adının verildiğini bahseder. Marmara Adalarında tarihi incelemeler yapan GEDEON a göre Patrikhane tarafından verilen 1892 tarihli Tavsiyenamede ise, adanın ismi AOUSİA şeklinde yazılmıştır. Rumlar adayı terk etmeden önce ise AFİSSİA ismini kullanmışlardır. Adanın ismi daha sonraki zamanlarda Araplar Adası olarak da anılmıştır. Yakın zamanlarda adanın resmi adı TÜRKELİ olmuştur. Daha sonraları ve günümüzde de adanın tarihi isminin Türkçeleştirilmiş şekli olan AVŞA kullanılmaya başlanmıştır. Adanın ilk yerli halkı hakkındaki ilk yazılı bilgiler coğrafyacı STRABON ile tarihçi PLİNİUS’ un kitaplarında bulunmaktadır. Toprak durumu yüzünden hiçbir zaman zengin olamamış bağımsız bir idareye kavuşamamış olan ada tarih içinde çevresinde hakim olan kuvvetin arkasından gitmiştir. Hıristiyan din adamları için bir sürgün yeri olarak kullanılmış ve bütün orta çağ boyunca boş kalmıştır. Yazmaktadır.

Ada için yazılı metinlerde bir dönem komple kayıp. Zamanla tarih Atanaş harabeleride aydınlatılırsa tamamen değişecek.

Bulunan ilk dönem Bizans sikkeleri, Osmanlı sikkeleri ada tarihi hakkında bir çok bilginin karanlıkta kaldığını göstermektedir.


Avşa Tarih Yorumları: